Szkolenia językowe ogólne i „szyte na miarę” potrzeb klienta

INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z różnicami kulturowymi istotnie wpływającymi na jakość komunikacji biznesowej. Główny nacisk kładziony jest tutaj na kluczowe umiejętności biznesowe potrzebne w prowadzeniu pomyślnych negocjacji, prezentacji, lecz również swobodnej rozmowy. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

THE ART OF PRESENTATIONS

Szkolenie ma na celu omówienie istotnych zagadnień związanych z umiejętnością prowadzenia wystąpień publicznych i prezentacji w języku angielskim. Uczestnicy zostaną zapoznani nie tylko z aspektami ściśle językowymi (słownictwem typowym dla tego typu dyskursu), lecz również z zagadnieniami socjologicznymi, interkulturowymi i biznesowymi niezbędnymi w skutecznym komunikowaniu się. W trakcie szkolenia zostaną zastosowane nagrania prezentacji uczestników w celu bardziej efektywnego wskazania obszarów problematycznych, uwypuklenia braków/problemów związanych z komunikacją niewerbalną itp.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

PRAGMATIC INTERCULTURAL DIFFERENCES

Szkolenie ma na celu wprowadzenie informacji dotyczących różnic kulturowych i pragmatycznych, a więc rozumienia i interpretowania wypowiedzi w zależności od kontekstu, mających istotny wpływ na efektywność komunikacyjną. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy, w trakcie jego trwania zostaną zaprezentowane dedykowane materiały video; uczestnicy pracują na przygotowanych scenkach sytuacyjnych (tzw. case studies), wprowadzane są metody aktywizujące uczestników typu „burza mózgów”, przeprowadzane są ćwiczenia grupowe i testy indywidualne.

Szkolenie grupowe jednodniowe (9.00-16.00)
 

CORPORATE CULTURE AND ITS INFLUENCE ON SUCCESSFUL BUSINESS

W trakcie szkolenia zostaną omówione różne typy kultur organizacyjnych i różnice społeczno-kulturowe warunkujące ich funkcjonowanie. Uczestnicy zapoznają się z komponentami kultur organizacyjnych istotnie wpływających na komunikację w firmie, sposobami motywowania pracowników i panującymi w niej relacjami. Zostaną omówione istotne różnice międzykulturowe i pragmatyczne, których obecność wpływa na optymalne zarządzanie. W trakcie szkolenia omówione zostaną różne scenki sytuacyjne (tzw. case studies) ukazujące dywersyfikację wartości, postaw i sposobów komunikacji. W trakcie szkolenia zostaną zastosowane różne formy interakcji – burza mózgów, materiały video, testy indywidualne, zadania grupowe i w parach.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

THE ART OF MOTIVATING

Szkolenie ma na celu omówienie zagadnień związanych z motywacją, a więc jej definicję, typy i najczęstsze motywatory, sposoby motywowania materialnego i pozamaterialnego. Wskazane zostaną sposoby motywowania wewnętrznego, indywidualnego i grupowego, a więc jak motywować różne typy osobowości pracowników. W trakcie szkolenia zostaną zastosowane różne formy interakcji – burza mózgów, testy indywidualne, zadania grupowe i w parach.

Szkolenie grupowe jednodniowe (9.00-16.00)
 

TIME MANAGEMENT

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane różne sposoby organizacji czasu i jego efektywnego wykorzystania. Uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi „złodziejami” czasu, rozpraszaczami i zapychaczami uwagi, różnicami wynikającymi w percepcji i szybkości upływu czasu, a także tego, kto jest odpowiedzialny za czas i jego wykorzystanie w pracy. Omówione zostaną również techniki asertywności w radzeniu sobie z dystraktorami (czynnikami rozpraszającymi uwagę): zdarta płyta, asertywna odmowa, odroczenie asertywne.

Szkolenie grupowe jednodniowe (9.00-16.00)
 

ACCELERATING THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami nauki języków obcych, określeniu ich modalności i preferencji językowych, a także wskazaniu najbardziej optymalnych rozwiązań istotnie wpływających na proces przyśpieszenia uczenia się.

Szkolenie grupowe jednodniowe (9.00-16.00)
 

APTITUDE ASSESSMENT

Ocena zdolności i predyspozycji językowych na podstawie wielu narzędzi -testów badających modalność, określeniu stosowanych dotychczas strategii uczenia się i wskazanie tych najbardziej efektywnych; przeprowadzenie testów badających zdolności językowe, zależność i niezależność od pola. Wskazanie najbardziej efektywnych sposobów nauki języka i materiałów pomocnych w tym procesie.

Szkolenie indywidualne jednodniowe (9.00-16.00)
 

ASSERTIVENESS IN BUSINESS. STRATEGIES OF EFFECTIVE NEGOTIATIONS

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami asertywności oraz wskazanie praktycznych technik w pracy nad rozwijaniem jej. Zajęcia prowadzone będą pod kątem asertywności w biznesie i zastosowaniu jej reguł podczas negocjacji w języku angielskim.

Szkolenie grupowe jednodniowe (9.00-16.00)
 

INTERPERSONAL COMMUNICATION AND ITS APPLICATION IN BUSINESS

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną, najbardziej typowymi błędami komunikacyjnymi, a także wytycznymi dotyczącymi aktywnego słuchania i efektywnego zadawania pytań. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

CRISIS COMMUNICATION AND COMMUNICATION MANAGEMENT

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej przybliża zagadnienia związane ze specyfiką komunikacji w tzw. sytuacjach kryzysowych, a także zarządzania informacją w firmie. W trakcie szkolenia uczestnicy analizują specyficzne sytuacje, tzw. „case studies”, pracują w grupach, są również nagrywani podczas ćwiczeń w celu uzmysłowienia sobie jak komunikują się werbalnie i niewerbalnie, a także jakie stosują strategie konwersacyjne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.