SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną, najbardziej typowymi błędami komunikacyjnymi, a także wytycznymi dotyczącymi aktywnego słuchania i efektywnego zadawania pytań. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z różnicami kulturowymi istotnie wpływającymi na jakość komunikacji biznesowej. Główny nacisk kładziony jest tutaj na kluczowe umiejętności biznesowe potrzebne w prowadzeniu pomyślnych negocjacji, prezentacji, lecz również swobodnej rozmowy. Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI MANAGERSKIEJ

Szkolenie poświęcone jest omówieniu specyfiki komunikacji managerskiej i jej roli w funkcjonowaniu firmy – przeprowadzaniu oceny pracowników, udzielania informacji zwrotnej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z otoczeniem. Omówione zostaną również aspekty związane z asertywnością, komunikacją niewerbalną i interpersonalną. Szkolenie ma charakter warsztatowy, w jego trakcie przeprowadzona zostanie symulacja rozmów oceniających.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ Z ELEMENTAMI SAVOIR VIVRE’U

Komunikacja biznesowa to jedna z najważniejszych umiejętności determinujących efektywne prowadzenie firmy i jej sukces. Komunikacja to nie tylko umiejętność doboru właściwych słów, ale również kanałów i środków jej przekazu, a także zdolność dostosowania się do sytuacji i wymogów danego kontekstu. Szkolenie ma zatem za zadanie wprowadzenie informacji dotyczących grzeczności językowej, etykiety i norm (również w ujęciu wielokulturowym) znacznie wpływających na jakość komunikacji biznesowej.

Szkolenie jedno lub dwudniowe może być przeprowadzone po polsku lub w języku angielskim. Cena ustalana indywidualnie. Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)
 

SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Globalizacja i gwałtowne zmiany technologiczne wywarły swe piętno również na sposobie i preferencjach komunikacyjnych różnych grup wiekowych. Osoby urodzone w latach powojennych (tzw. generacja Baby Boomers) znacznie różnią się od tych, które przyszły na świat w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych (Pokolenie X), czy wreszcie tych najmłodszych – to jest Millennialsów i wkraczające w dorosłość Pokolenie Z. Ich zupełnie odmienne podejście do wartości, a także inne oczekiwania, które stawiają pracodawcą mają również swe odzwierciedlenie w preferowanych sposobach komunikowania się.

Wiek bez wątpienia odgrywa istotną rolę i ma duży wpływ na poziom efektywności i jakości interakcji. Szkolenie ma na celu przedstawienie różnic w preferencjach komunikacyjnych poszczególnych grup wiekowych, pokazuje najbardziej optymalne kanały komunikacyjne, które odpowiadałyby potrzebom danej grupy.

Szkolenie grupowe jedno lub dwudniowe (9.00-16.00)

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.