Audyty

Przeprowadzamy audyty procesów komunikacyjnych w celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie Klienta. Pomagamy w ustaleniu obszarów problematycznych, błędów popełnianych w komunikacji ustnej i pisemnej. Oceniamy rodzaj używanych kanałów i pomagamy w ustaleniu tych najbardziej efektywnych. Tworzymy dla Klienta obecną, ale także wskazujemy optymalną mapę procesów komunikacyjnych. Zajmujemy się również komunikacją pisemną -sprawdzamy czytelność stron internetowych i szacujemy poziom ich „zamglenia”, tzn. trudności odczytania ich i zrozumienia przez potencjalnych odbiorców.

Prowadzimy coaching językowy (zarówno w języku polskim, jak i w angielskim) w celu analizy sposobu komunikowania się osób i jej oceny pod kątem poprawności językowej, lecz również grzeczności.

Wiek osób komunikujących się również odgrywa istotną rolę i ma duży wpływ na poziom efektywności i jakości interakcji. Pomagamy w ustaleniu najbardziej optymalnych kanałów komunikacyjnych, które odpowiadałyby potrzebom danej grupy. Organizujemy szkolenia dotyczące specyfiki komunikacji międzypokoleniowej i wielokulturowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.