Oferta przeprowadzenia kursu języka angielskiego

ANGLOKOM powstał w 2000 roku jako firma zajmująca się organizacją i prowadzeniem szkoleń językowych w siedzibie Klienta. Nauczamy nowoczesną i propagowaną obecnie metodą komunikacyjną (Communicative Language Teaching), której głównym założeniem jest nacisk na konwersacje i umiejętność zachowania się w sytuacjach życia codziennego. Prowadzone przez nas kursy mają na celu wykorzystanie czasu zajęć w najbardziej efektywny sposób tak, aby ograniczyć do minimum samodzielną pracę w domu. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych merytorycznie, wykwalifikowanych i przygotowanych pod kątem metodycznym nauczycieli (także akademickich) oraz native speakers. Nasi lektorzy dojeżdżają na szkolenie do lokalizacji wyznaczonej przez Klienta w godzinach przez niego preferowanych.

Poniżej przedstawiamy nasz sposób organizacji kursu nauki języka angielskiego w siedzibie Klienta:

  1. Test leksykalno-gramatyczny i/lub rozmowa z lektorem pozwoli nam określić poziom znajomości języka uczestnika kursu i przypisać go do odpowiedniej grupy.
  2. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb językowych uczestnika zajęć, zaproponujemy przygotowany przez nadzorującego każdy nasz kurs metodyka (kilkunastoletni staż akademicki) odpowiedni harmonogram kursu i odpowiadający poziomowi grupy zestaw podręczników i ćwiczeń.
  3. Korzystamy z różnorodnych materiałów i podręczników dostosowanych do indywidualnych potrzeb słuchaczy realizujących materiał z zakresu zarówno tzw. Business English (np. Market Leader, Business English Certificate), jak i języka ogólnego. Proponowane przez nas podręczniki są ogólnodostępne, jednakże my oferujemy ich zakup dla uczestników kursu po cenie hurtowej. Wszystkie inne wykorzystywane przez lektora pomoce lekcyjne (np. płyty CD i DVD itp.) są wliczone w cenę kursu, tzn. nie pobieramy za nie dodatkowego wynagrodzenia.
  4. Wiedza i doświadczenie naszych lektorów (dyplomowani filolodzy), a także zalety stosowanej przez nas metody komunikacyjnej pozwalają na efektywne wprowadzanie w odpowiednio zaawansowanych językowo grupach pojęć związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Zajęcia pomagają w opanowaniu m.in. takich umiejętności jak rozumienie programów komputerowych w języku angielskim, prowadzenie rozmów telefonicznych (‘secretarial English’), prowadzenie korespondencji handlowej, e-mailowej, kontakt z klientem (negocjowanie umów, kontraktów), znajomość słownictwa związanego z logistyką, handlem, informatyką, tematyką medyczną, prawniczą oraz szeroko pojętymi usługami.