Audyty ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji komunikacyjnych

Przeprowadzanie audytów kompetencyjnych w języku polskim i angielskim. Celem audytów jest nie tylko określenie rodzaju posiadanych kompetencji (np. interpersonalnych, myślenia analitycznego, kompetencji menagerskich), lecz również zajmowanych ról w zespole i sugestii dotyczących optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Audyty kompetencyjne są często wykorzystywane nie tylko w trakcie procesów rekrutacyjnych, lecz są również narzędziem wykorzystywanym w trakcie restrukturyzacji i promocji pracowników. Szczegółowa oferta i cennik dostępna na zapytanie.