Sprawdzanie czytelności dokumentów i strony internetowej

Czytelność – to termin oznaczający jednocześnie łatwość w odczytaniu oraz zrozumiałość tekstu. Stanowi jeden z podstawowych elementów opracowania tekstu pisanego i jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywną komunikację z odbiorcą danego dokumentu.

Sprawdzamy poziom czytelności dokumentów szacując ich poziom tzw. „zamglenia” – im wyższy wskaźnik, tym trudniej czytelnikowi zrozumieć treść. Nasza firma nie tylko określa złożoność powierzonych nam dokumentów, lecz również proponuje zmiany mające na celu ich uproszczenie. Oferta dotyczy badania poziomu trudności tekstów zarówno w języku polskim, jak i angielskim.