Czy wiesz, że:

  • Naturalna kolejność, w jakiej człowiek przyswaja język, zarówno ojczysty i obcy, to słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie.
  • Powinnno się unikać tłumaczenia z języka obcego na język ojczysty (i odwrotnie). Jeśli człowiek potrafi nauczyć się pierwszego języka nie korzystając z tłumaczeń, to powinien być w stanie nauczyć się języka obcego w ten sam sposób.
  • Powinno się używać języka, a nie uczyć się na pamięć reguł gramatycznych.

Okres krytyczny, czyli czas, w którym jednostka jest w stanie przyswoić dany język, związany jest ściśle
z okresem dojrzewania. Jeśli nabycie języka nie nastąpi przed zakończeniem tego okresu, jego przyswojenie w pełni funkcjonalnej formie może nie być możliwe.

Odnośnie przyswajania języków, każdy człowiek doświadcza trzech głównych zmian fizycznych:

  • Plastyczność mięśniowa - u dzieci plastyczność zanika w wieku ok. 5 lat. Po tym czasie dokładne opanowanie wymowy obcego języka jest trudnym wyzwaniem.
  • Umiejętność zapamiętywania - jest to powszechnie znany fakt, iż ilość informacji, jaką ludzki mózg jest w stanie pomieścić jest największa we wczesnym okresie życia, po którym pojemność mózgu się zmniejsza.
  • Zmiany neurologiczne - lateralizacja, czyli postępujący proces kształtujący się z wiekiem i ogólnym rozwojem dziecka, podczas którego można zaobserwować przewagę jednej strony ciała nad drugą (czyli jednej półkuli mózgowej nad drugą).
 
Efektywne techniki
uczenia

WIĘCEJ...
 
Kursy dla dzieci
Dla najmłodszych

WIĘCEJ...
 
Kursy w Angli
Kursy w Londynie i ....

WIĘCEJ...
 
Strona główna  |   Cennik szkoleń  |   Cennik tłumaczeń  |   Referencje  |   Kontakt
engine by lapsoft.pl